I/S Slangerup Grundvandssamarbejde

Slangerup Grundvandssamarbejde vil

beskytte dit drikkevand


I/S Slangerup Grundvandssamarbejde blev etableret i 2000. Grundvandssamarbejdet er et samarbejde i den gamle Slangerup kommune mellem 4 lokale vandværker samt Hovedstadens Forsyning med Værket ved Slangerup.

Hørup Vandværk i 2017 blev sammenlagt med Nybrovejens Vandværk, der samtidig skiftede navn til Slangerup Vandværk.

Grundvandssamarbejdet foretager supplerende grundvandssikring på områder, der ligger ud over de offentlige opgaver. Slangerup Grundvandssamarbejde sløjfer desuden ubenyttede brønde og boringer. 

Grundvandssamarbejdet giver desuden tilskud til etablering af en nødforsyningsledning i mellem vandværkerne for dermed at forbedre forsyningssikkerheden. Vandværkerne betaler hver et årligt bidrag.

Det årlige bidrag udgjorde i 2018 8 øre og fra 2019 7 øre pr. m3 i indvindingstilladelsen.

Downloads

Referat

Referat fra Repræsentantskabsmøde

mødet den 19. maj 2021.

Du bor på dit drikkevand

Læse om hvordan du kan være med til at holde vores drikkevand rent.

Budget og handleplaner

Budget for 2021 og 2022 samt handlingsplan for 2023-2025.

Vedtægter

Gældende vedtægter af 3. juni 2020.